می‌دانیم که رسالت ارزهای رمزنگاری شده اینست که ماهیت پول و پرداخت‌ها را به طور جهانی در‌دسترس دیگران قرار‌ دهد فارغ ازینکه درکجای دنیا قرار دارند. دیفای (DeFi) با جنبش تمرکز زدایی مالی، گامی رو‌به‌ جلو در‌ راستای تحقق این هدف است.دیفای (DeFi) یک آلترناتیو (جایگزین) جهانی و آزاد برای هرسرویس مالی مانند: پس‌انداز ، وام ، تجارت ، بیمه ...