تذکر: نظرات بیان شده تنها با هدف کسب اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزپایه ارائه شده و لزوماً نظر سایت خبری ارزهای دیجیتال را منعکس نمی‌کند. با توجه به تحولات اخیر، این احتمال وجود دارد که بازار ارزهای رمزپایه وارد اصلاحات بلند‌مدت شده باشد. این موضوع حداقل در مورد بیت کوین ...

تسلط بیت کویت در زمان نوشتن این مقاله به همان وضعیت ثابت %۶۲.۹۲ می باشد. در حالی که به نظر می رسید بازار آلتکوین ها از شوک اخیر قیمت در حال بهبودیست، بعضی از این  ارز های رمزنگاری شده میتوانند ضرر های عمیق تری را در نمودارها ثبت کنند. به ...